കരുത്തോടെ മുടി വളരും; നരയകറ്റും നാട്ടുവൈദ്യം

മുടിയുടെ ആരോഗ്യം എപ്പോഴും എല്ലാവരേയും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാല്‍ അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്

Read more