നിങ്ങളുടെ നഖത്തിന്റെ നിറത്തില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? കാന്‍സര്‍ മുതല്‍ സോറിയാസിസ് വരെയുള്ള രോഗസൂചനകള്‍ അറിയാം

ആരോഗ്യത്തിന്റെ പോരായ്മകള്‍ അറിയാന്‍ നഖത്തിലുണ്ടുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മനസിലാക്കാം. മുഖം പോലെ തന്നെ സുന്ദരമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നഖങ്ങളും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നഖങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്.

Read more