ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് ഇരയയായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവാവിന്റെ കാമുകിയും വിഷം കഴിച്ചു; ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു

മലപ്പുറത്ത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ മനസ്സ് വേദനിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയും വിഷം കഴിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

Read more