ദിവസം അഞ്ച് നേരം ഹനുമാൻ ശ്ലോകം ജപിച്ചാൽ കൊവിഡിനെ തടയാം; അടുത്ത വിഡ്ഡിത്തരം പ്രഗ്യാ സിംഗ് വക

കൊവിഡിന്റെ പേരിൽ നിരവധി വ്യാജസന്ദേശങ്ങളും വിഡ്ഡിത്തരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് സംഘ്പരിവാർ നേതാക്കൾ. അടുത്തിടെയാണ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി കൊവിഡിനെ തടയാൻ പപ്പടം കഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന അതിവിചിത്രമായ ഉപായം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

Read more