കൊവിഡ് മരണങ്ങൾ കേരളം കുറച്ചുകാണിക്കുന്നെന്ന് ബി ബി സി; വ്യാഴാഴ്‌ച വരെ മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം 3356 ആണെന്നും റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സുതാര്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ കൊവിഡ് മരണങ്ങൾ സർക്കാർ കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണെന്ന് വിമർശിച്ച് അന്താരാഷ്‌ട്ര മാദ്ധ്യമമായ ബി.ബി.സി. ഡോക്‌ടർ അരുൺ

Read more