ബീഹാറിൽ കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം; ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടിയേക്കും

കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബീഹാറിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടിയേക്കും. നിലവിൽ ജൂലൈ 31 വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് 1

Read more