വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം; വനം വകുപ്പിനോട് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്

കുടപ്പന ചിറ്റാറിൽ വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻക്രൈം ബ്രാഞ്ച് വനം വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു . കസ്റ്റഡി നിയമ വിരുദ്ധമാണ്. ജിഡിയും കസ്റ്റഡി രേഖകളും

Read more