ചെങ്കടൽ പദ്ധതി: റെഡ് സീ കമ്പനി ഒപ്പുവെച്ചത് 750 കോടിയുടെ കരാറുകൾ

റിയാദ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസം പദ്ധതി നടത്തിപ്പുകാരായ റെഡ് സീ കമ്പനി പ്രാദേശിക – അന്തർദേശീയ കമ്പനികളുമായി ഇതുവരെ 500 ലധികം കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ചതായി അറിയിച്ചു.

Read more