കോവിഡ്: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ തൊഴിൽ നഷ്ടം 1.5 ദശലക്ഷമായി ഉയരും

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്: കോവിഡ് 19 പാൻഡെമിക്ക്‌ മൂലം വ്യോമയാന മേഖലയിലെ തൊഴിൽ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, അനുബന്ധ മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക ഉയരും. ഇന്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്

Read more