ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് ഇരയയായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവാവിന്റെ കാമുകിയും വിഷം കഴിച്ചു; ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു

മലപ്പുറത്ത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ മനസ്സ് വേദനിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയും വിഷം കഴിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

Read more

മലപ്പുറത്ത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; മർദിച്ചത് സൗഹൃദത്തിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ

മലപ്പുറത്ത് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പുതുപ്പറമ്പ് ഷാഹിർ ആണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ മനസ്സ് വിഷമിച്ചാണ് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

Read more