മുന്നാക്ക സംവരണം; സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത് കടുത്ത അനീതിയെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ മുഖം അഴിമതിയില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം.പി. സംവരണ സമുദായങ്ങളോട് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത് കടുത്ത അനീതിയാണ്. സംവരണ വിഷയത്തില്‍

Read more

മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളില്‍ 10 ശതമാനം സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി. വിജ്ഞാപനമിറങ്ങിയതോടെ ഇനിമുതലുള്ള എല്ലാ പിഎസ്‌സി നിയമനങ്ങള്‍ക്കും സംവരണം

Read more