നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരുടെയും എസ് പി ജി സുരക്ഷ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കം

നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരുടെയും സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സുരക്ഷ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കം. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി, എഐസിസി

Read more