സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ചെറുകിട ബിസിനസുകള്‍ക്കും സോള്‍ ട്രേഡര്‍മാര്‍ക്കും പുതിയ ബജറ്റില്‍ വന്‍ ധനസഹായം

സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ചെറുകിട ബിസിനസുകള്‍ക്കും സോള്‍ ട്രേഡര്‍മാര്‍ക്കും ചൊവ്വാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കുന്ന സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റില്‍ വന്‍ സഹായം വകയിരുത്തുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണീ ധനസഹായം. സൗത്ത്

Read more