ഹാലി ഡാം 58 ദിവസം തുറക്കാൻ നിർദേശം

മക്ക: ഖുൻഫുദ മേഖലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹാലി അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിടാൻ പരിസ്ഥിതി-ജല-കാർഷിക മന്ത്രി എൻജി. അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ അൽഫദ്ലി നിർദേശിച്ചു. ഇന്നലെ മുതൽ 58

Read more