ജോലി സമയം 12 മണിക്കൂറാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍; പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു

ദില്ലി: ജോലി സമയം 12 മണിക്കൂറാക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നു. ഒമ്പത് മണിക്കൂറില്‍ നിന്നാണ് 12 മണിക്കൂറാക്കി ഉയര്‍ത്തുന്നത്. വിശ്രമ വേള ഉള്‍പ്പെടെയാണ് 12 മണിക്കൂര്‍. ഇത്

Read more