കുട്ടികളില്‍ ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ അവഗണിക്കരുതേ

മുതിര്‍ന്നവരില്‍ മാത്രമല്ല, കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രമേഹ ഭീഷണിയുണ്ട് ഇന്ന്. പൊതുവെ ടൈപ്പ് വണ്‍ പ്രമേഹമാണ് കുട്ടികളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹവും കണ്ടുവരുന്നു. പുതിയ സര്‍വേ

Read more