യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റർ സ്‌കൂൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ 2020 പതിപ്പിൽ ചേരാൻ 100-ൽ അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ

ദുബായ്: യുഎഇയുടെ ഏറ്റവും വലിയ, വാർഷിക ഇന്റർ സ്‌കൂൾ ക്വിസ് മത്സരമായ യുഎഇ ക്വിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ആറാം പതിപ്പ് 2020 ജനുവരി 16 വ്യാഴാഴ്ച ദുബായിൽ

Read more