ഉപഭോക്താവിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിക്കാൻ ജിയോ; ഇനി റിങ് ചെയ്യുന്നതുമുതൽ പണം നൽകണം

വോയ്‌സ് കോളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന തുകയ്ക്കു തുല്യ മൂല്യമുള്ള സൗജന്യ ഡാറ്റ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയുമായി ജിയോ. വോഡഫോൺ, എയർടെൽ നെറ്റ് വർക്കുകളിലേക്കുള്ള ഫ്രീ

Read more