കുവൈത്തി നിയമം കാറ്റില്‍ പറത്തി ശുചിത്വ തൊഴിലാളികളുടെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്; ചൂഷണച്ചുഴിയില്‍ ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ള വനിതകള്‍

കുവൈത്ത് സിറ്റി: തൊഴില്‍ നിയമം ലംഘിച്ച് പ്രവാസി ശുചിത്വ തൊഴിലാളികളെ കുവൈത്തില്‍ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇവര്‍ കടുത്ത ചൂഷണത്തിനും ഇരയാകുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൂലി നല്‍കുമെന്ന്

Read more