ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലേക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാളിയും; കോട്ടയം സ്വദേശി സോജൻ ജോസഫ് വിജയിച്ചു

sojan

ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യവും. ലേബർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച കോട്ടയം സ്വദേശി സോജൻ ജോസഫ് വിജയിച്ചു. ആഷ്‌ഫോർഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് സോജൻ ജോസഫ് ലേബർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത്. കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി ഡാമിയൻ ഗ്രീനിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്

49കാരനായ സോജൻ ജോസഫ് കോട്ടയം കൈപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ്. നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായത്. ഇന്ത്യയിൽ നഴ്‌സിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2001ലാണ് സോജൻ ജോസഫ് ബ്രിട്ടനിലെത്തുന്നത്. 

2015ലാണ് ലേബർ പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കുന്നത്. പൊതുവെ കൺസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മണ്ഡലമായ ആഷ്‌ഫോർഡിൽ മിന്നും ജയമാണ് സോജൻ ജോസഫ് കരസ്ഥമാക്കിയത്.
 

Share this story