ആപ്പിന് പുറത്ത് പോകാതെ കോൺടാക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്സ്ആപ്പ് എത്തുന്നു

whatsap

ഉപഭോക്തൃ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉള്ള മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. ഇത്തവണ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പുതിയ ഫീച്ചറാണ് വാട്സ്ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വാട്സ്ആപ്പിന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ 'ന്യൂ കോൺടാക്റ്റ്' എന്ന ബട്ടണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലുള്ള പതിപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ബട്ടൺ വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ഉണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരിട്ട് ഫോണിലെ ഡിഫോൾട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതോടെ, ആപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും, പുതുതായി ചേർക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. വാട്സ്ആപ്പിന്റെ ബീറ്റാ പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാത്തിലേക്കും പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ എത്തുന്നു.

Share this story