പവന് 200 രൂപ കൂടി വർധിച്ചു; സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ

gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 5380 രൂപയായി. ഒരു പവന് 200 രൂപയുടെ വർധനവാണുള്ളത്. 43,040 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില. സ്വർണവില ദിനംപ്രതി ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2008ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 2007ൽ പവന് 10,000 രൂപ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവിലയാണ് നിലവിൽ 43,000 കടന്നിരിക്കുന്നത്.


 

Share this story