ചിത്രങ്ങളിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്സ്ആപ്പ്

Whatsapp

ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജനപ്രിയ മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കുമ്പോഴും ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകളാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുളളത്. ഇത്തവണ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് വാട്സ്ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം.

പുതിയ ബട്ടണിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തിലെ ടെസ്റ്റുകൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. നിലവിൽ, ഈ ഫീച്ചർ ഐഒഎസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും വാട്സ്ആപ്പിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് വേർഷനിലേക്ക് മാറുന്നവർക്ക് പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അതേസമയം, സ്വകാര്യതയുടെ ഭാഗമായി വ്യൂ വൺസ് ഇമേജുകളിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.

Share this story