കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 69 പേർക്ക്; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 69 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശത്ത് നിന്നുമെത്തിയവര്‍

1 കരുനാഗപ്പളളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി 63 സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നുമെത്തി
2 തൃക്കരുവ പ്രാക്കുളം സ്വദേശി 31 സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നുമെത്തി
3 പന്മന വടക്കുംതല സ്വദേശിനി 11 സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നുമെത്തി
4 കുളത്തൂപ്പുഴ കൈതക്കാട് സ്വദേശി 59 സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നുമെത്തി
5 കുമ്മിള്‍ മങ്കാട് സ്വദേശി 53 സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നുമെത്തി
6 കരവാളൂര്‍ സ്വദേശി 54 സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നുമെത്തി
7 കുന്നത്തൂര്‍ തുരുത്തിക്കര സ്വദേശി 49 സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നുമെത്തി
8 കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കന്നിമേല്‍ചേരി സ്വദേശി 46 ഖത്തറില്‍ നിന്നുമെത്തി
9 കൊല്ലം മരുത്തടി സ്വദേശി 41 സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നുമെത്തി
10 തൃക്കരുവ അഷ്ടമുടി സ്വദേശി 58 സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നുമെത്തി
11 തിരുവനന്തപുരം ചിറയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി 42 വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നുമെത്തി
12 നിലമേല്‍ മിഷന്‍കുന്ന് സ്വദേശി 57 ഒമാനില്‍ നിന്നുമെത്തി
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുമെത്തിയവര്‍
13 ഓച്ചിറ മേമന സ്വദേശി 26 അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ നിന്നുമെത്തി
14 കന്യാകുമാരി വാണിയന്‍കുടി സ്വദേശി 21 തമിഴ് നാട്ടില്‍ നിന്നുമെത്തി
15 കന്യാകുമാരി വാണിയന്‍കുടി സ്വദേശി 40 തമിഴ് നാട്ടില്‍ നിന്നുമെത്തി
16 കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മരുത്തടി സ്വദേശി 36 തമിഴ് നാട്ടില്‍ നിന്നുമെത്തി
17 കന്യാകുമാരി വാണിയന്‍കുടി സ്വദേശി 53 തമിഴ് നാട്ടില്‍ നിന്നുമെത്തി
18 പോരുവഴി നടുവിലമുറി സ്വദേശി 32 വെസ്റ്റ് ബംഗാളില്‍ നിന്നുമെത്തി

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍

19 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 33 സമ്പര്‍ക്കം
20 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി 13 സമ്പര്‍ക്കം
21 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലീം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശിനി 47 സമ്പര്‍ക്കം
22 അഞ്ചല്‍ ഇടമുളയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി 13 സമ്പര്‍ക്കം
23 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ 27 സമ്പര്‍ക്കം
24 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ 31 സമ്പര്‍ക്കം
25 അഞ്ചല്‍ പാലമുക്ക് സ്വദേശിനി 32 സമ്പര്‍ക്കം
26 ശൂരനാട് തെക്ക് പതാരം സ്വദേശിനി 23 സമ്പര്‍ക്കം
27 പുനലൂര്‍ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശി 30 സമ്പര്‍ക്കം
28 പുനലൂര്‍ വെഞ്ചേമ്പ് സ്വദേശിനി 28 സമ്പര്‍ക്കം
29 നീണ്ടകര പുത്തന്‍തുറ സ്വദേശി 42 സമ്പര്‍ക്കം
30 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശിനി 3 സമ്പര്‍ക്കം
31 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 21 സമ്പര്‍ക്കം
32 കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഇടമനക്കാവ് സ്വദേശിനി 21 സമ്പര്‍ക്കം
33 മേലില കരിക്കം സ്വദേശി 61 സമ്പര്‍ക്കം
34 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 24 സമ്പര്‍ക്കം
35 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 49 സമ്പര്‍ക്കം
36 ശൂരനാട് തെക്ക് പതാരം സ്വദേശി 1 സമ്പര്‍ക്കം
37 പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശിനി 38 സമ്പര്‍ക്കം
38 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 33 സമ്പര്‍ക്കം
39 ഇടമുളയ്ക്കല്‍ മതിരപ്പാറ സ്വദേശി 67 സമ്പര്‍ക്കം
40 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 50 സമ്പര്‍ക്കം
41 നീണ്ടകര പുത്തന്‍തുറ സ്വദേശി 45 സമ്പര്‍ക്കം
42 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 55 സമ്പര്‍ക്കം
43 പുനലൂര്‍ വാളക്കോട് സ്വദേശിനി 3 സമ്പര്‍ക്കം
44 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 26 സമ്പര്‍ക്കം
45 തൃക്കോവില്‍വട്ടം താഹമുക്ക് സ്വദേശിനി 35 സമ്പര്‍ക്കം
46 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 36 സമ്പര്‍ക്കം
47 കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി 24 സമ്പര്‍ക്കം
48 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 52 സമ്പര്‍ക്കം
49 കൊല്ലം ജില്ലാ ജയില്‍ അന്തേവാസി 37 സമ്പര്‍ക്കം
50 ഏരൂര്‍ പത്തടി സ്വദേശി 54 സമ്പര്‍ക്കം
51 പുനലൂര്‍ ശാസ്താംകോണം സ്വദേശിനി 38 സമ്പര്‍ക്കം
52 ചിതറ വട്ടക്കരിക്കകം സ്വദേശിനി 30 സമ്പര്‍ക്കം
53 നീണ്ടകര പുത്തന്‍തുറ സ്വദേശിനി 32 സമ്പര്‍ക്കം
54 കൊട്ടാരക്കര മുസ്ലീം സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശിനി 22 സമ്പര്‍ക്കം
55 നെടുമ്പന പളളിമണ്‍ സ്വദേശി 50 സമ്പര്‍ക്കം
56 അഞ്ചല്‍ പാലമുക്ക് സ്വദേശിനി 18 സമ്പര്‍ക്കം
57 വിളക്കുടി ഇളമ്പല്‍ സ്വദേശിനി 55 സമ്പര്‍ക്കം
58 മേലില കോട്ടവട്ടം സ്വദേശിനി 34 സമ്പര്‍ക്കം
59 കുളത്തൂപ്പുഴ സാം നഗര്‍ സ്വദേശിനി 62 സമ്പര്‍ക്കം
60 ചാത്തന്നൂര്‍ ഇടനാട് സ്വദേശി 42 സമ്പര്‍ക്കം
61 അഞ്ചല്‍ ചോരനാട് സ്വദേശിനി 46 സമ്പര്‍ക്കം
62 ശൂരനാട് വടക്ക് പന്തിരിക്കല്‍ സ്വദേശിനി 20 സമ്പര്‍ക്കം
63 വെളിനല്ലൂര്‍ അമ്പലംകുന്ന് സ്വദേശിനി 2 സമ്പര്‍ക്കം
64 തഴവ പാവുമ്പ സ്വദേശിനി 7 സമ്പര്‍ക്കം
65 കുമ്മിള്‍ ഊന്നംകല്ല് സ്വദേശി 32 സമ്പര്‍ക്കം
66 കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അക്കരവിള നഗര്‍ സ്വദേശി 55 സമ്പര്‍ക്കം
67 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കല്‍ സ്വദേശി 30 സമ്പര്‍ക്കം
68 മേലില കരിക്കം സ്വദേശി 87 സമ്പര്‍ക്കം
69 കൊല്ലം ഉമയനല്ലൂര്‍ പൊന്നിമൂട് സ്വദേശി 60 വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടില്‍ വിശ്രമിക്കെ അസ്വസ്ഥതയെ തുടര്‍ന്ന് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയും ജൂലൈ 29 ന് മരണപ്പെട്ടു. മരണശേഷം സാമ്പിള്‍ പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇന്ന് 168 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!