എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 150 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 150 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

വിദേശം / ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എത്തിയവർ

1. ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശി(57)
2. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി (44)
3. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി (52)
4. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി (33)
5. പോണ്ടിച്ചേരി സ്വദേശി (28)
6. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി (42)
7. നിലവിൽ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള മുംബൈ സ്വദേശിനി (41)

സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

8. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി(41)
9. ആലുവ സ്വദേശി (44)
10. ആലുവ സ്വദേശി (46)
11. ആലുവ സ്വദേശി (12)
12. ആലുവ സ്വദേശി (17)
13. ആലുവ സ്വദേശി (20)
14. ആലുവ സ്വദേശി (29)
15. ആലുവ സ്വദേശി (45)
16. ആലുവ സ്വദേശി (54)
17. ആലുവ സ്വദേശി (62)
18. ആലുവ സ്വദേശിനി (40)
19. ആലുവ സ്വദേശിനി (43)
20. ആലുവ സ്വദേശിനി (43)
21. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശി(28)
22. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി (21)
23. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (50)
24. ഇലഞ്ഞി സ്വദേശി (28)
25. എടക്കാട്ടുവയൽ സ്വദേശിനി(15)
26. എടത്തല സ്വദേശി(39)
27. എരൂർ സ്വദേശി(42)
28. എറണാകുളം സ്വദേശി (60)
29. എറണാകുളം സ്വദേശി (65)
30. എറണാകുളം സ്വദേശിനി (63)
31. എളമക്കര സ്വദേശി (70)
32. ഏലൂർ സ്വദേശി (27)
33. ഏലൂർ സ്വദേശി (27)
34. ഏലൂർ സ്വദേശിനി (71 )
35. ഐക്കരനാട് സ്വദേശി സ്വദേശി(33)
36. കറുകുറ്റി സ്വദേശി (65)
37. കവളങ്ങാട് സ്വദേശി(53)
38. കീഴ്മാട് സ്വദേശി (52)
39. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശി(85)
40. കുന്നുകര സ്വദേശിനി (25)
41. കുമ്പളം സ്വദേശിനി(58)
42. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി(19)
43. കോതമംഗലം സ്വദേശി(46)
44. കോതമംഗലം സ്വദേശി(50)
45. കോതമംഗലം സ്വദേശി(67)
46. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി(52)
47. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി ( 75 )
48. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി(1)
49. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി(13)
50. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി(17)
51. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി(26)
52. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി(28)
53. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി(35)
54. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി(41)
55. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (52)
56. ചെല്ലാനം സ്വദേശി(26)
57. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശിനി (5)
58. ഞാറക്കൽ സ്വദേശി(48)
59. തിരുവാങ്കുളം സ്വദേശി(45)
60. തിരുവാങ്കുളം സ്വദേശിനി(40)
61. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(19)
62. തോപ്പുംപടി സ്വദേശി ( 61 )
63. തോപ്പുംപടി സ്വദേശി(15)
64. തോപ്പുംപടി സ്വദേശിനി ( 29 )
65. തോപ്പുംപടി സ്വദേശിനി(35)
66. നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (26)
67. നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (27)
68. നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (31)
69. നിലവിൽ തൃക്കാക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി (40)
70. നിലവിൽ വെണ്ണലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി(23)
71. നിലവിൽ വെണ്ണലയിൽ താമസിക്കുന്ന തൊടുപുഴ സ്വദേശിനി(30)
72. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശിനി (52)
73. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി(40)
74. പട്ടിമറ്റം, കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശി (45)
75. പട്ടിമറ്റം, കുന്നത്തുനാട് സ്വദേശിനി (23)
76. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി ( 32 )
77. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി ( 22 )
78. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി (24 )
79. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി (44)
80. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി (74 )
81. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി
82. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി ( 53 )
83. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (52 )
84. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി (57)
85. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(1)
86. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(35)
87. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(48)
88. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(7)
89. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി (49)
90. പിണ്ടിമന സ്വദേശി(55)
91. പുത്തൻവേലിക്കര സ്വദേശി (46)
92. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിനി(35)
93. പൈങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശിനി(9)
94. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(4)
95. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(60)
96. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(7)
97. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(30)
98. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(37)
99. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(44)
100. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(46)
101. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(63)
102. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(68)
103. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(26)
104. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(27)
105. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(59)
106. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി(62)
107. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശി (45)
108. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (60)
109. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(29)
110. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(48)
111. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി41)
112. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി ( 58 )
113. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(12)
114. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(22)
115. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(37)
116. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(48)
117. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(54)
118. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(55)
119. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി (31)
120. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി (54)
121. മുളവുകാട് സ്വദേശി(3)
122. മുളവുകാട് സ്വദേശിനി(18)
123. മുളവുകാട് സ്വദേശിനി(54)
124. രാമമംഗലം സ്വദേശിനി (40)
125. വടവുകോട് സ്വദേശി (20)
126. വടവുകോട് സ്വദേശി (46)
127. വടവുകോട് സ്വദേശിനി(4)
128. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി (3)
129. വെങ്ങോല സ്വദേശി(25)
130. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (65)
131. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി(59)
132. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(54)
133. വൈറ്റില സ്വദേശി (44)
134. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി(22)
135. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി(60)
136. അങ്കമാലി സ്വദേശിനിയായ കരുവേലിപ്പടി ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (52)
137. ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയായ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി (30)
138. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനായ പാലക്കാട് സ്വദേശി(29)
139. എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനായ എടത്തല സ്വദേശി(32)
140. എളമക്കര സ്വദേശിനി (68)
141. കരുമാലൂർ സ്വദേശി (12)
142. കരുമാലൂർ സ്വദേശിനി (23)
143. കറുകുറ്റി സ്വദേശിനി (47)
144. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനി(25)
145. കവളങ്ങാട് സ്വദേശി (21)
146. കിഴക്കമ്പലം സ്വദേശിനി (23)
147. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി(26)
148. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി(60)
149. രായമംഗലം സ്വദേശിനി (24)
150. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി(52)

ഇന്ന് 121 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!