ബൊദൂർ അൽ കാസിമി അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റലിന്റെ’ വിൽപ്പന വരുമാനം ഗാസയിലെ ലൈബ്രറികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

ബൊദൂർ അൽ കാസിമി അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റലിന്റെ’ വിൽപ്പന വരുമാനം ഗാസയിലെ ലൈബ്രറികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

Report : Mohamed Khader Navas

ഷാർജ: പന്ത്രണ്ടാമത് കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവത്തിൽ കലിമാത് ഗ്രൂപ്പ് ‘വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന കൃതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ്, അറബി പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി

ബൊദൂർ അൽ കാസിമി അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റലിന്റെ’ വിൽപ്പന വരുമാനം ഗാസയിലെ ലൈബ്രറികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐപിഎ) പ്രസിഡന്റും യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള കലിമത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ (കെജി) സ്ഥാപകയും സിഇഒയുമായ ബൊദൂർ അൽ കാസിമി, കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യത്തിലെ തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ വിൽപ്പന വരുമാനം “വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ” എന്ന പേരിൽ, പാലസ്തീൻ നഗരമായ ഗാസയിലെ ലൈബ്രറികളിലേക്കും സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബൊദൂർ അൽ കാസിമി തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്റിലൂടെ ആണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ബൊദൂർ അൽ കാസിമി അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റലിന്റെ’ വിൽപ്പന വരുമാനം ഗാസയിലെ ലൈബ്രറികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും അവരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും പുസ്തകങ്ങളിലേക്കും അറിവിലേക്കും അനിയന്ത്രിതമായി പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനാത്മക ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്.

ബൊദൂർ അൽ കാസിമി അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റലിന്റെ’ വിൽപ്പന വരുമാനം ഗാസയിലെ ലൈബ്രറികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലൈബ്രറികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഐപിഎ പ്രസിഡന്റ് സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നടപടിയാണിത്. സമീപകാല സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് നിരവധി ലൈബ്രറികൾക്കും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ഗാസക്ക് പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് അവർ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

ആകർഷകമായ സാഹിത്യശൈലിയും ഡെനിസ് ദമാന്തിയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രീകരണങ്ങളുമുള്ള ഈ കൃതി, യുനെസ്കോയുടെ ആഗോള സംരംഭമായ വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ആശയം യുവതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നഗരത്തിന് നൽകുന്ന അഭിമാനകരമായ തലക്കെട്ടാണ് വേൾഡ് ബുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ. പുസ്തകങ്ങളെയും സാക്ഷരതയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നഗരത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഷാർജയെ 2019 ലെ ലോക പുസ്തക തലസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

Share this story