യുഎഇയിൽ ഗൃഹജോലിക്ക് ആളെ നിയമിക്കാൻ ലൈസൻസ് നിർബന്ധം

K

അബുദാബി: ഡിസംബർ 15 മുതൽ പുതിയ ഗാർഹിക നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ യുഎഇയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കും. വീട്ടുജോലിക്കാരിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റാൻ പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും. റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് ഓഫീസ് വഴിയോ സ്പോൺസർമാർ വഴിയോ നിയമനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ ചെലവുകളും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വഹിക്കേണ്ടിവരും.

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ വീട്ടുജോലിക്കാരായി നിയമിക്കരുത്. അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം, ശരിയായ വേതനം, താമസം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ തൊഴിലുടമകൾ ഉറപ്പാക്കണം. വാരാന്ത്യ അവധി, കുറഞ്ഞത് 8 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി വിശ്രമം ഉൾപ്പെടെ ദിവസം 12 മണിക്കൂർ വിശ്രമം, ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടെയുള്ള അവധി, നാട്ടിലേക്ക് പോയി മടങ്ങാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എന്നിവ നൽകണം.

Share this story