ആദരിച്ചു

Gulf
ഖത്തറിൽ ഉപരിപഠനത്തിനെത്തിയ കാരക്കുന്നത്തു കൂളിപ്പൊയിൽ  അബ്ദുൽ നാസർ സമത യുടെ മകൻ ആഷിഖിനെ ഖത്തർ കാപ്‌സ് സംഘം മൊമെന്റോ കൊടുത്തു ആദരിച്ചു.

Share this story