സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

Report : Mohamed Khader Navas

ഷാർജ: പന്ത്രണ്ടാമത് കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവത്തിൽ (എസ്‌സി‌ആർ‌എഫ്) പ്രമുഖ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാരും സാഹിത്യ പ്രതിഭകളും പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള സാഹിത്യ രചനക്കായുള്ള പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വായനക്കാരെ അവരുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അറിവും വിമർശനാത്മക ചിന്തയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.

സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

എമിറാത്തി ‘റൈറ്റേഴ്സ് ഡേ’യുടെ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ജൂറിമാരുടെ ചർച്ചയിലാണ് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും വിതരണത്തിനുമായി പുതിയ സൃഷ്ടികൾ ശ്രദ്ധയോടെ അവലോകനം ചെയ്യാനും പങ്കെടുത്തവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക വിലകളുടെ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഫലപ്രദമായ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം നടപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ജൂറി അംഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു.

സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

എമിറേറ്റ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ (ഇ ഡബ്ല്യു യു) സെക്രട്ടറി ജനറൽ സലേഹ ഗാബിഷ്; എമിറാത്തി കവി അബ്ദുല്ല അൽ ഹാദിയ,അറബി ഭാഷാ സംരക്ഷണ അസോസിയേഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. അലി അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ഹമ്മദി, ഫാത്തിയ അൽ നിമർ, നോവലിസ്റ്റായ ആയിഷാ അബ്ദുല്ല, നിരൂപകനും ഗവേഷകനുമായ അലി അൽ അബ്ദാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജൂറി അംഗങ്ങൾ സാംസ്കാരിക ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

സൃഷ്ടിപരമായ എഴുത്ത് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാർ ശുപാർശ നൽകി

സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജയുടെ ഭരണാധികാരിയും ഇ ഡബ്ല്യു യു വിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും മെയ് 26 എമിറാത്തി എഴുത്തുകാരുടെ ദിനമായി ആചരിച്ചുവരുന്നു. ഈ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, പ്രദേശത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വളർച്ചയെ സമ്പന്നമാക്കിയ എഴുത്തുകാരെ ‘എമിറാത്തി റൈറ്റേഴ്സ് ഡേ’ ആദരിച്ചുവരുന്നു.

Share this story