നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കാൻ എക്സ്പോ 2020 ദുബായ്

നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കാൻ എക്സ്പോ 2020 ദുബായ്

ദുബായ്: കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി എക്സ്പോ 2020 ദുബായ് തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നടപടികളും തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ യുഎഇ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവന്റ് സംഘാടകർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. സൈറ്റിലുടനീളം കോൺ‌ടാക്റ്റ് പോയിന്റുകൾ‌ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നിലനിർത്തുന്നതിന് എക്സ്പോ 2020 റോബോട്ടുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഐ പോലുള്ള പ്രായോഗിക സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ‌ക്കും തങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ‌ സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കാൻ‌ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സ്പോ 2020 സന്ദർശനം എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

തെർമൽ ക്യാമറകൾ: സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സന്ദർശകരുടെ താപനില പരിശോധിക്കുന്ന പോയിന്റുകളിലെ പ്രത്യേക ക്യാമറകളാണ് ഇവ.

മാസ്കുകൾ: സന്ദർശകർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫെയ്സ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കണം.

സാനിറ്ററി മുൻകരുതലുകൾ: വേദിയിലുടനീളം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. എല്ലാ എക്സ്പോ കോമൺ ഏരിയകളും ഇവന്റ് വേദികളും പതിവായി വൃത്തിയാക്കലിനും ശുചിത്വത്തിനും വിധേയമാണ്.

സാമൂഹിക അകലം: സന്ദർശകർ തമ്മിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ദൂരം നിലനിർത്തണം.

മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ: അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റാഫുകളും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈയിലാണ്. ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് പ്രഥമശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

Share this story