കുവൈത്തിൽ പുതിയ നിബന്ധന; ഇഖാമ പുതുക്കാൻ വാക്സീൻ നിർബന്ധം

കുവൈത്തിൽ പുതിയ നിബന്ധന; ഇഖാമ പുതുക്കാൻ വാക്സീൻ നിർബന്ധം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ വിദേശികളുടെ താമസാനുമതിരേഖ (ഇഖാമ) പുതുക്കുന്നത് 2 ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തും. ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം വിദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ/ സന്ദർശക വീസ അനുവദിക്കാൻ ആലോചനയില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂ‍ലമല്ല. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന വിദേശികൾ സാധുതയുള്ള ഇഖാമയുള്ളവരും കുവൈത്ത് അംഗീകരിച്ച വാക്സീൻ കുത്തിവച്ചവരും മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് മാത്രം കുവൈത്തിൽ പ്രവേശനം എന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇളവുണ്ടെന്ന് ഗാർഹിക തൊഴിലാളി റിക്രൂട്ട്മെൻ‌റ് ഓഫീസസ് യൂണിയൻ അറിയിച്ചു.

Share this story