ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്ക് യുഎഇ ജൂൺ 14 വരെ നീട്ടി

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്ക് യുഎഇ ജൂൺ 14 വരെ നീട്ടി

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് യുഎഇ നീട്ടി. ജൂൺ 14 വരെയാണ് വിലക്ക് നീട്ടിയത്. 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങിയട്ടുള്ളവർക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും യുഎഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാകില്ല

യുഎഇ സ്വദേശികൾക്കും യുഎഇ ഗോൾഡൻ വിസയുള്ളവർക്കും നയതന്ത്ര കാര്യാലത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വിലക്കിൽ ഇളവുണ്ട്. അതേസമയം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ കൊവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Share this story