വെള്ളരിക്ക കഴിച്ചാലുള്ള ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങൾ

Health

ജലത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് വെള്ളരിക്ക. ജലത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉന്മേഷം നൽകുന്നു. കൂടാതെ ഇവ ലയിക്കുന്ന നാരുകളുടെ സമ്പന്നമായ ഉറവിടമാണ്. ഇത് ദഹന പ്രക്രിയ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ശരീരത്തിന് പ്രധാനമാണ്. ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിലെ കുറഞ്ഞ കലോറി കാരണം, ഇവ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.

ശരീരത്തിലെ ജലാംശം ആവശ്യമായതിലും കുറവായാൽ നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കുകയും പല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ നാരുകളുടെ നല്ല ഉറവിടമായി വെള്ളരിക്ക കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വെള്ളരിക്കയിലെ ഫൈബറും വെള്ളവും ചേർന്ന് മലബന്ധം തടയുകയും മലവിസർജ്ജനത്തിന്റെ ക്രമം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വെള്ളരിക്ക നല്ലതാണ്. ധാരാളം ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ്. ഇതിലെ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം പുറന്തള്ളാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വഴിയാണ്. ഇതുവഴി പല അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം കൂടിയാണ്.

കുറഞ്ഞ എല്ലുകളുടെ സാന്ദ്രത, ഒടിവുകൾ എന്നിവയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാത്സ്യത്തിന്റെ ഉറവിടം കൂടിയാണ് വെള്ളരിക്ക. കാത്സ്യം ആഗിരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അസ്ഥി പേശികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുക്കുമ്പർ സഹായിക്കുന്നു. ചുളിവുകളും വരകളും അകറ്റുന്നതിനും ആരോഗ്യമുള്ളതും തിളങ്ങുന്നതുമായ ചർമ്മം ഉറപ്പാക്കാൻ പകരം വെള്ളരിക്കാ സഹായകമാണ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വെള്ളരിക്ക വളരെയധികം സഹായിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും പ്രമേഹത്തിന്റെ ചില സങ്കീർണതകൾ തടയാനും വെള്ളരിക്കാ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണതകൾ തടയുന്നതിനും വെള്ളരിക്കാ ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പഠനം കണ്ടെത്തി

Share this story