ആലപ്പുഴയിൽ കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനിറങ്ങിയ 55കാരൻ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു

babu

ആലപ്പുഴയിൽ കിണറ്റിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനിറങ്ങിയ 55കാരൻ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. താമരക്കുളം പാറയിൽ തെന്നാട്ടും വിളയിൽ ബാബുവാണ് മരിച്ചത്. താമരക്കുളം ഇരപ്പൻപാറ അനീഷിന്റെ വീട്ടിലെ മോട്ടോർ നന്നാക്കാനിറങ്ങി കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ സുഭാഷിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് ബാബു ഇറങ്ങിയത്

ശ്വാസം മുട്ടിയതോടെയാണ് സുഭാഷ് കിണറ്റിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയത്. ഇതോടെ ചെത്തുതൊഴിലാളിയായ ബാബു കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. സുഭാഷിനെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയ ശേഷം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കയറുന്നതിനിടെയാണ് ബാബുവിന് ശ്വാസം മുട്ടിയത്

ശ്വാസം കിട്ടാതെ കുഴഞ്ഞ ബാബു കിണറ്റിലേക്ക് തന്നെ വീഴുകയായിരുന്നു. ബാബുവിനെ പുറത്തെടുത്തുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല
 

Share this story