ബഫർസോൺ: പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ പ്രതിഷേധവുമായി യുഡിഎഫ് എംപിമാർ

mp

ബഫർസോൺ സാറ്റലൈറ്റ് സർവേ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ യുഡിഎഫ് എംപിമാർ പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. സാറ്റലൈറ്റ് സർവേ നിർത്തലാക്കുക, ഫിസിക്കൽ സർവേ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം. സാറ്റലൈറ്റ് സർവേ സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയെന്നും യുഡിഎഫ് എംപിമാർ പറയുന്നു

മുമ്പ് ബഫർസോണിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് സർവേയിൽ ബഫർസോണായി. വനമേഖലയോട് ചേർന്ന കൃഷി ഭൂമി പോലും പരിസ്ഥിതി ലോകമേഖലയായെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ബഫർ സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകാമെന്ന സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. നേരിട്ടുള്ള സർവേ ആവശ്യമാണ്. കേരളാ സർക്കാർ വടി കൊടുത്ത് അടിവാങ്ങി. കെ റെയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച പോലെ പിണറായി ഉപഗ്രഹ സർവേ പിന്നെന്തിന് നടത്തിയെന്നും യുഡിഎഫ് എംപിമാർ ചോദിച്ചു.
 

Share this story