സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിൻമാറില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കാനം രാജേന്ദ്രൻ

kanam

സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിൻമാറില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കാനം രാജേന്ദ്രൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിൻവലിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും കാനം പറഞ്ഞു. 

അടുത്ത ലക്ഷ്യം മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനമാണെന്ന ഗവർണറുടെ പരാമർശത്തോടും കാനം പ്രതികരിച്ചു. ഗവർണർ വെടി പൊട്ടിച്ചോട്ടെ, ഗവർണറുടെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനവും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജന് പുതിയ കാർ വാങ്ങിയതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ല. സർക്കാർ നൽകുന്ന കാർ അല്ല. കാർ വാങ്ങണോ എന്നത് ഖാർദി ബോർഡിന്റെ തീരുമാനമാണെന്നും കാനം പറഞ്ഞു.
 

Share this story