സാമൂഹിക സുരക്ഷയിൽ കേരളം മാതൃക; പിണറായി സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ച് ഗവർണർ

governor

റിപബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചായിരുന്നു ഗവർണറുടെ തുടക്കം. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് റിപബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ ഗവർണർ നേർന്നത് മലയാളത്തിലായിരുന്നു. 

പിണറായി സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ചായിരുന്നു ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം. സാമൂഹിക സുരക്ഷയിൽ കേരളം മികച്ച മാതൃകയാണ്. ലോകത്തിന് തന്നെ പ്രചോദനമായി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നവകേരളം അടിസ്ഥാന സൗകര്യമേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. വ്യവസായ വളർച്ചയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് കേരളം പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടു. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കി

ലൈഫ് പദ്ധതിയെയും ഗവർണർ പ്രശംസിച്ചു. എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടമെന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്‌നത്തിന് ലൈഫ് പദ്ധതി കരുത്ത് പകർന്നു. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ കേരളം വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി. ആർദ്രം മിഷൻ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലയെ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക പദ്ധതികൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാനവും തൊഴിൽ സാധ്യതയും ഉറപ്പാക്കി

മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം ഇന്ത്യയെ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കി മാറ്റി. തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ നടക്കുന്നത് സന്ധിയില്ലാത്ത നിലപാടാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിനും പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും എതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ആണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
 

Share this story