പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പ്രകൃതിസംരക്ഷണവും ദുരന്തനിവാരണവും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

sivankutty

പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്‌കരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും ദുരന്തനിവാരണവും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതുതലമുറയെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനും അവർക്കാകുന്ന ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനും എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു

കാലാവസ്ഥയും ദുരന്തനിവാരണവും എന്ന വിഷയത്തിൽ യൂണിസെഫ് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഉഷ്ണക്കാറ്റ്, പേമാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ സർവ സാധാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതാപനവും വർധിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും ഒത്തുപോകുന്ന ജീവിതക്രമത്തിലൂടെയും ശാസ്ത്രീയ മുൻകരുതൽ നടപടികളിലൂടെയും ദുരന്തവ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

Share this story