പിടി 7നെ കുങ്കിയാനയാക്കും; പ്രത്യേക പാപ്പാനെയും കുക്കിനെയും നിയമിക്കുമെന്നും ഡിഎഫ്ഒ

dhoni

കൂട്ടിലായ പിടി 7ന് ഇന്ന് മുതൽ ഭക്ഷണം നൽകി തുടങ്ങും. മയക്കുവെടി വെക്കുകയും ടോപ് അപ്പ് കുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇന്നലെ വെള്ളം മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കട്ടി ഭക്ഷണം നൽകും. കൂട്ടിലായ ആന പ്രതിഷേധം ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് മെരുക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് വേഗത വർധിപ്പിക്കും

പിടി 7നെ കുങ്കിയാനയായി മാറ്റുമെന്ന് പാലക്കാട് ഡിഎഫ്ഒ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. പിടി 7ന് മാത്രമായി പാപ്പാനെ കണ്ടെത്തും. പറമ്പിക്കുളം വയനാട് ക്യാമ്പുകളോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടും. ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ വയനാട് ടീമിന്റെ സേവനം ആവശ്യമാണെന്നും ഡിഎഫ്ഒ പറഞ്ഞു. ആനക്ക് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ നിർദേശിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നൽകുക. ആനക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കുക്കിനെ കൂടി നിയമിക്കുമെന്നും ഡിഎഫ്ഒ പറഞ്ഞു.
 

Share this story