കടയടപ്പ് സമരത്തിൽ നിന്നും റേഷൻ വ്യാപാരികൾ പിൻമാറി

ration

നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന കടയടപ്പ് സമരത്തിൽ നിന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ പിൻമാറി. റേഷൻ കട അടച്ചിട്ടുള്ള സമരം മാറ്റിവെച്ചതായി സംയുക്ത സമരസമിതി അറിയിച്ചു. വെട്ടിക്കുറച്ച കമ്മീഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാമെന്ന ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സമരത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നതെന്ന് സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി

സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് കമ്മീഷൻ 49 ശതമാനമാക്കാനുള്ള സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയുമായിരുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമാണ് ഒക്ടോബറിലെ കമ്മീഷൻ ഭാഗികമായി അനുവദിച്ചതെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.
 

Share this story