നക്കാപ്പിച്ച കണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് കോൺഗ്രസിൽ ഇടമില്ല; കെവി തോമസിനെതിരെ കെ മുരളീധരൻ

k muraleedharan

കെവി തോമസിനെ കാബിനറ്റ് റാങ്കോടുകൂടി സർക്കാരിന്റെ ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി നിയമിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ച് കെ മുരളീധരൻ. കെവി തോമസിന് ശമ്പളവും കേരളാ ഹൗസിൽ ഒരു മുറിയും കിട്ടും. ഇത്തരം നക്കാപ്പിച്ച കണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് കോൺഗ്രസിൽ ഇടമില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. 

പോകുന്നവരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. പോകുന്നവരൊക്കെ പോയ്‌ക്കോട്ടെ. അവർക്ക് മാനസികമായി സമാധാനം കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ലത്. പക്ഷേ ഈ കിട്ടുന്ന പദവിയിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. കേരളാ ഹൗസിൽ ഒരു റൂം കിട്ടും. ശമ്പളവുമുണ്ടാകും. സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്നും മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു.
 

Share this story