രാത്രി 10ന് ശേഷം സ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ് നിർത്തണം: ഗതാഗത വകുപ്പ്

ksrtc

രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ് നിർത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. രാത്രി 10 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ നിബന്ധന ബാധകമാണ്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം

മിന്നൽ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ബസുകളിലും ഇത് ബാധകമാണ്. മിന്നൽ ഒഴികെ എല്ലാ സർവീസുകളും രാത്രിയിൽ സ്ത്രീ യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് നിർത്തണമെന്ന് 2022 ജനുവരിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി എംഡിയും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടും ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും സ്റ്റോപ്പിൽ മാത്രമേ ഇറക്കൂ എന്ന് കണ്ടക്ടർമാർ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതിനാലാണ് പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കാൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു നിർദേശിച്ചത്.
 

Share this story