അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം: ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ

arikomban

അരിക്കൊമ്പനെ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. ഉത്തരവ് ഉടൻ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം. ഉപ്രദവകാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 

അതേസമയം മൃഗസ്‌നേഹികളുടെ സംഘടന തടസ്സ ഹർജിയിലും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപദ്രവകാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനാണ് അധികാരമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്നും കേരളം വാദിക്കുന്നു.
 

Share this story