ആദ്യ 6 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട പോളിങ്; 40 ശതമാനം പിന്നിട്ടു

Vote

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് 6 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ പോളിങ് 40 ശതമാനം പിന്നിട്ടു. കണ്ണൂരിലാണ് പോളിങ് ശതമാനം (42.09) ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കുറവ് പൊന്നായനിയിലു (35.90) മാണ്.

മിക്ക ബൂത്തുകളിലും രാവിലെ 7 മണിമുതൽ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കടുത്ത ചൂടുകാരണം രാവിലെ തന്നെ വോട്ടു ചെയ്യാൻ ആളുകൾ എത്തിയതോടെയാണ് തിരക്ക് കൂടിയത്. ഉച്ചയായതോടെ പോളിങ് അല്പം മന്ദഗതിയിലായിട്ടുണ്ട്.

Share this story