സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി-കോൺഗ്രസ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു: മന്ത്രി റിയാസ്

riyas

കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് തുടർ ഭരണം ലഭിച്ചതു മുതൽ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ചേർന്ന് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പണി നടപ്പാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും അവരുടെ കൂടെ കൂടുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷ ബദൽ ഉയർത്തുന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്

ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും കേരളത്തിലെ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി എന്തിനെയും എതിർക്കുന്നു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളെയും പ്രതിപക്ഷം ചാടി വീണ് എതിർക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ദുരന്ത സംഭവങ്ങളെ പോലും രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
 

Share this story