പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അതിജീവിക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ബജറ്റ്: ധനമന്ത്രി

balagopal

കേരളത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ അതിജീവിക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നതാണ് ബജറ്റ്. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് എൽഡിഎഫിന്റെ മൂന്നാം സമ്പൂർണ ബജറ്റെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു

ടൂറിസം മേഖലയിൽ വലിയ സാധ്യത ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. സാമ്പത്തിക മരവിപ്പ് മറികടക്കാൻ കൂടുതൽ ചെലവുണ്ടാകണം. അതിനാണ് പതിനായിരം കോടിയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ടൂറിസം മേഖലക്കും പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകി. ആയിരം കോടിയുടെ നികുതി വരുമാന വർധനവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ മാറ്റം എന്ന് തീരുമാനത്തിലാകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല. ചില നിയമങ്ങളുടെ വശമുണ്ട്. പഠിച്ചതിന് ശേഷം വിശദമായി പറയാമെന്നും കൃത്യമായ പോളിസി ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു
 

Share this story