വീണ്ടും ശൈശവ വിവാഹം; ഇടമലക്കുടിയിൽ 15 വയസ്സുകാരിയെ 47കാരന് വിവാഹം കഴിച്ചു നൽകി

child marriage

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ശൈശവ വിവാഹം. 15 വയസുകാരിയെ 47 കാരന് വിവാഹം കഴിച്ച് നൽകി. ഗ്രോത്ര വർഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലാണ് ശൈശവ വിവാഹം നടന്നത്. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് വിവാഹം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. വിവാഹം മരവിപ്പിക്കാൻ ചൈൽഡ് വെൽഫയർ കമ്മറ്റി കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

Share this story