സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

Gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്വർണവിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 53,000 രൂപയിലെത്തി

ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 6625 രൂപയാണ്. ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഉയർന്ന സ്വർണവിലയിലാണ് ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവ് പ്രകടമായത്. 

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 5 രൂപ വർധിച്ച് 5515 രൂപയായി. വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില 88 രൂപയാണ്.
 

Share this story