സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 800 രൂപ

gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 800 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 53,840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞു. 

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 6730 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5600 രൂപയിലെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില 2370 ഡോളറാണ്. 

ഡോളർ സൂചിക ഉയർന്നതും സ്വർണ വില കുറയാൻ വഴിയൊരുക്കി. പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബറിന് പകരം ഫെഡ് നവംബറിൽ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചേക്കാം.

Share this story