സ്വർണവില വീണ്ടും സർവകാല റെക്കോർഡിൽ; പവന് വില 51,000 കടന്നു

gold

അരലക്ഷവും കടന്ന് സ്വർവില സർവകാല റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് കുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പവന് 600 രൂപയുടെ വർധനവാണുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 51,280 രൂപയിലെത്തി. 

ഗ്രാമിന് 75 രൂപ വർധിച്ചു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 6410 രൂപയിലെത്തി. ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും സ്വർണവില റെക്കോർഡിലെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഗ്രാമിന് 6360 രൂപയായിരുന്നു വില. ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് വിലയിൽ നേരിയ കുറവ് വന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു

അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില 2285 ഡോളറായി. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി നോക്കിയാലും 56,000 രൂപയെങ്കിലും നൽകേണ്ടി വരും.
 

Share this story